Δεχόμαστε παραπεμπτικά
ΕΟΠΥΥ (ΙΚΑ –ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ
ΟΑΕΕ- ΟΓΑ)
για όλες τις εξετάσεις
(αιματολογικές και παρακλινικές)
Σύμβαση και με τα άλλα ταμεία για όλες τις εξετάσεις

   
 
 
 
 
 
         Συμβεβλημένοι Ασφαλιστικοί Φορείς
 

Τα δημόσια ασφαλιστικά ταμεία που είναι συμβεβλημένα με το Διαγνωστικό Κέντρο Παπανδρέου είναι τα εξής:

 1. Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α),
  Αγ. Κωνσταντίνου 8, Αθήνα, Τηλ.:210-5227151, 210-5229436,
  Αγησιλάου 48, Αθήνα , Τηλ.:210-5279822
  Internet: http://www.ika.gr
 2. Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε.), (T.E.B.E.)
  Αγ. Κωνσταντίνου 5, Αθήνα, Τηλ.:210-5245015, 210-5247182,
  Σατωβριάνδου 18, Αθήνα
  Internet: http://www.tebe.gr/
 3. Οργανισμός Ασφάλισης Προσωπικού Δ.Ε.Η. (Ο.Α.Π.-Δ.Ε.Η.),
  Μυλλέρου 13, Αθήνα Τηλ.:210-5221655, 210-5221655,
  Fax:210-3355370
 4. Ταμείο Ασφάλισης Συμβολαιογράφων (Τ.Α.Σ.),
  Κάνιγγος 27, Αθήνα, Τηλ.:210-3219958
 5. Ταμείο Ασφαλίσεως Ιδιοκτητών Συντακτών και Υπαλλήλων Τύπου (Τ.Α.Ι.Σ.Υ.Τ.),
  Χρ. Λαδά 2, Αθήνα, Τηλ.:210-3233035
 6. Ταμείο Ασφαλίσεως Προσωπικού Ηλεκτρικών Σιδηροδρόμων Αθηνών-Πειραιώς (Τ.Α.Π.-Η.Σ.Α.Π.),
  Λουδοβίκου 1, Αθήνα, Τηλ.:210-4174012
 7. Ταμείο Ασφαλίσεως Προσωπικού Ο.Τ.Ε. (Τ.Α.Π. Ο.Τ.Ε.),
  Απ. Παύλου 12, Μαρούσι, Τηλ.:210-8110627,
  email:astapote@otenet.gr
 8. Ταμείο Ασφαλίσεως Τεχνικών Τύπου Αθηνών (Τ.Α.Τ.Τ.Α),
  Κουμουνδούρου 23, Αθήνα, Τηλ.:210-5244723
  Fax:210-5244185
 9. Ταμείο Εμπόρων (Τ.Α.Ε.),
  Ακαδημίας 22, Αθήνα, Τηλ.:210-3729600,
  Internet: http://www.tebe.gr/diafora/tae.htm
 10. Ταμείο Νομικών,
  Σωκράτους 53, Αθήνα
 11. Ταμείο Ασφάλισης ΞενοδοχοΥπαλλήλων (Τ.Α.Ξ.Υ.),
  Ακαδημίας 56, Αθήνα, Τηλ.:210-3676800, 210-3648111
 12. Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων (Τ.Π.Δ.Υ.),
  Σταδίου 31, Αθήνα, Τηλ.:210-3249711
 13. Ταμείο Συντάξεων Αυτοκινητιστών (Τ.Σ.Α.),
  Τηλ.:210-5239717
  Internet: http://www.tebe.gr/diafora/tsa.htm  
 14. Ταμείο Συντάξεων Εφημεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείων Αθηνών (Τ.Σ.Ε.Υ.Π),
  Ευπόλιδος 12, Αθήνα, Τηλ.:210-3243089, 210-3245409
  Fax:210- 3240886
 15. Ταμείο Συντάξεων Μηχανικών & Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.),
  Κολοκοτρώνη 4, Αθήνα, Τηλ.:210-3311132-3 Fax:210-3311137
  Internet: http://www.tsmede.gr/ , email:Public@tsmede.gr  
 16. Ταμείο Υγεία Προσωπικού Α.Τ.Ε., (Τ.Υ.Π.-Α.Τ.Ε.)
  Σόλωνος 11, Αθήνα, Fax:210-3622380
 17. Ταμείο Συντάξεως και Αυτασφαλίσεως Υγειονομικών (Τ.Σ.Α.Υ.),
  Αχαρνών 27, Αθήνα, Τηλ.:210- 816911-17, Fax:210-8832180
  Internet: http://www.tsay.gr/  
 18. Ταμείο Σύνταξης και Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Γεωργικών Συν/κών Οργανώσεων,
  Μενάνδρου 48, Αθήνα, Τηλ.:210-5240224
  Fax:210-5242066
 19. Ταμείο Υγείας Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (Τ.Υ.Δ.Κ.Υ.),
  Ηπείρου 38, Αθήνα, Τηλ.:210-8809500-501, 210-3846621-5
  Fax:210-3826630
 20. Ταμείο Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων (Τ.Υ.Α.Π.),
  Βερανζέρου 48, Αθήνα, Τηλ.:210-5240358
 21. Ταμείο Υπαλλήλων Η.Λ.Π.Α.Π.,
  Αδμήτου 17, Αθήνα, Τηλ.:210-8216505, 210-5245437
 22. Ταμείο Ασθενείας Τραπεζών Πίστεως, Γενικής, American Express,
  Χαρ. Τρικούπη 6-8-10, Αθήνα, Τηλ.:210-3623433
 23. Οργανισμός Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου (Ο.Π.Α.Δ.),
  Αχαρνών 96 & Μακεδονίας 8, Αθήνα, Τηλ.:210-8208800
 24. ΕΔΟΕΑΠ (Δημοσιογράφοι Αθηνών - Πειραιώς),
  Γ. Σισίνη 18, Αθήνα, Τηλ.:210-7258050
 25. ΕΥΔΑΠ,
  Ωροπού 156, Αθήνα,
 26. ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ,
  Κων/νου Παλαιολόγου 15, Πειραιάς, Τηλ.:210-4296720
 27. Ταμείο Αλληλοβοήθειας & Περίθαλψης Συλλόγου Υπαλλήλων Τραπέζης Ελλάδος,
  Ομήρου 8, Αθήνα, Τηλ.:2103248088
 28. Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων,
 29. Ταμείο Πρόνοιας & Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Ιπποδρομιών (ΤΑ.Π.Ε.Α.Π.Ι.),
  Καρ. Σερβίας 3 & Νίκης 2, Αθήνα, Τηλ.:210-3235180
 30. Ταμείο Αλληλοβοήθειας & Περίθαλψης Εκτελωνιστών,
  Καραΐσκου 82, Πειραιάς, Τηλ.:210-4173050, 210-4170750
  Fax:210-4113060
 31. Πανεπιστήμιο Αθηνών,
  Χρ. Λαδά 6, Αθήνα, Τηλ.:210-3226045
 32. Πανεπιστήμιο Αιγαίου,
  Βουλγαροκτόνου 30, Αθήνα, Τηλ.:210-6492022, 210-6492024
 33. Ταμείο Ασφάλισης Προσωπικου Εμπορικής Τράπεζας της Ελλάδας,
  Γ' Σεπτεμβρίου 8, Αθήνα, Τηλ.:210-5234184
 34. Ταμείο Πρόνοιας Δικηγόρων Αθηνών,
  Χαρ. Τρικούπη 34, Αθήνα, Τηλ.:210-3619981 - 5
 35. Ταμείο Υγείας Δικηγόρων Επαρχιών,
  Ηπείρου 64, Αθήνα, Τηλ.:210-8811337
 36. Ταμείο Υγείας Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας,
  Σοφοκλέους 15, Αθήνα
 37. ΥΕΘΑ Αεροπορία,
  Κανελλοπούλου 3, Ζωγράφου
 38. ΥΕΘΑ Λιμενικό,
  Νοταρά 88, Πειραιάς, Τηλ.:210-4191258
 39. ΥΕΘΑ Ναυτικό,
  Μεσογείων 229, Χολαργός
 40. ΥΕΘΑ Στρατός,
  Παπαδιαμαντοπούλου 190, Αθήνα, Τηλ.:210-7794576
 41. Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Πρόνοιας & Ασθενείας Λιμενεργατών Πειραιώς (ΤΑ.Π.Α.Ε.Λ),
  Κολοκοτρώνη 95, Πειραιάς, Τηλ.:210-4171602

Το διαγνωστικό μας κέντρο εξυπηρετεί και τις ιδιωτικές ασφάλειες ING, TCN (Φοίνιξ Metrolife Εμπορική), ΑΝΕΚ SEA LINES.

 

 
Home > Ασφαλιστικά Ταμεία

Επικοινωνία  Χάρτης Ιστοπέδου